Phone: +381 18 4100 600 Email: office@advokatiantic.rs

Address: Cara Dušana 54 "Dušanov Bazar Kupola 105"

NOVINE U ZAKONU O OZAKONJENJU OBJEKATA

25 децембра, 2018

Stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o ozakonjenju objekata prema kojima će nelegalni objekti biti rušeni i pre konačne odluke Upravnog suda. Izmenama Zakona predviđeno je da za svaki objekat nad kojim se sprovodi postupak ozakonjenja ima zabeležbu u katastru, a predviđen je petogodišnji rok za okončanje procesa ozakonjenja objekta.

Read more

UPIS ZAJEDNIČKE SVOJINE SUPRUŽNIKA

25 децембра, 2018

Počela je primena Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova kojim je propisan način upisa zajedničke svojine supružnika, kako na budućim tako i na do sada izvršenim upisima prava svojine. Na osnovu izjave oba supružnika može se izvršiti upis zajedničke svojine na nepokretnosti koja je u katastru već upisana na ime jednog supružnika. U slučaju novih upisa, zajednička svojina supružnika upisivaće se na osnovu izvoda iz matične knjige venčanih.

Read more

IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

25 децембра, 2018

Stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o privrednim društvima kojim su promenjene zakonske odredbe o raspolaganju imovinom velike vrednosti, prinudnom otkupu akcija, normirani su novi oblici povezivanja privrednih društva i upotreba elektronskog potpisa u privrednom poslovanju.

Read more

NOVINE U SAOBRAĆAJNIM PROPISIMA

25 децембра, 2018

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđaju oštrije kazne za prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, nasilničku vožnju i ugrožavanje bezbednosti dece. Izmenom Zakona maksimalno dozvoljena količina alkohola u krvi vozača smanjena je sa 0,3 na 0,2 promila.

Read more
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this