Počela je primena Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova kojim je propisan način upisa zajedničke svojine supružnika, kako na budućim tako i na do sada izvršenim upisima prava svojine. Na osnovu izjave oba supružnika može se izvršiti upis zajedničke svojine na nepokretnosti koja je u katastru već upisana na ime jednog supružnika. U slučaju novih upisa, zajednička svojina supružnika upisivaće se na osnovu izvoda iz matične knjige venčanih.