Stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o ozakonjenju objekata prema kojima će nelegalni objekti biti rušeni i pre konačne odluke Upravnog suda. Izmenama Zakona predviđeno je da za svaki objekat nad kojim se sprovodi postupak ozakonjenja ima zabeležbu u katastru, a predviđen je petogodišnji rok za okončanje procesa ozakonjenja objekta.