Advokatskа kancelarijа Ivona Antić osnovana je 1997. godine. Kancelarija je u proteklom periodu promišljeno gradila svoj tim advokata saradnika i pripravnika kako bi odgovorila na sve raznovrsnije zahteve za pravnim uslugama u okruženju.

Naša kancelarija ima više od dvadeset godina iskustva u pružanju pravnih usluga i zastupanju širokog spektra klijenata, kako domaćih, tako i stranih fizičkih i pravnih lica, pred sudovima i državnim organima Republike Srbije.

Svojim klijentima pružamo pravne usluge iz oblasti ustavnog, privrednog, poreskog, krivičnog, porodičnog, obligacionog, naslednog prava, u postupcima naknade štete, prometa nepokretnosti, sastavljanja ugovora za potrebe privrednih subjekata i fizičkih lica, i zastupanja u sudskim i drugim postupcima.

Svakom klijentu pristupamo na profesionalan način, sa dužnim poštovanjem, lojalnošću, efikasnošću i posvećenošču, uz nastojanje da mu uvek pružimo blagovremene i stručne odgovore. Naše savetodavne usluge podrazumeva timski rad na praćenju promena zakonskih i podzakonskih akata.

Tim advokatske kancelarije Ivone Antić ima sve što je potrebno za pružanje kompletne pravne pomoći svojim klijentima, od dvodecenijskog iskustva do visokoprofilisanih znanja i pravnih veština celokupnog pravnog tima.

Kancelarija sarađuje sa ekspertima iz različitih oblasti čija stručna znanja su neophodna u postupcima zaštite prava i pravnih interesa klijenata kancelarije.